مسئوليت پزشك در قبال تشخيص و درمان بيماري
مسئوليت پزشك در قبال تشخيص و درمان بيماري
قیمت: 130,000 ریال
خرید مسئوليت پزشك در قبال تشخيص و درمان بيماري
مسئوليت پزشك در قبال تشخيص و درمان بيماري
شرح محصول:
در اين مقاله، به وظيفه پزشك در تشخيص بيماري بيمار تاكيد شده است، پزشك موظف است براساس روش هايي بيماري بيمار را تشخيص دهد. انجام آزمايشات پزشكي، يكي از روش هاي تشخيص است كه در اين مقاله به آن نيز اشاره شده است.
وظيفه و اختيار بيمار در تشخيص بيماري نيز مهم است چنانكه مي تواند در مواقعي مانع از كار پزشك شود.
موارد حقوقي تشخيص بيماري نيز مورد بررسي قرار گرفته و اين كه در چه مواردي بيمار مي تواند از پزشك به مراجع قضايي شكايت كند.
ولي در مواردي كه بيمار هوشيار نيست، پزشك بنا به تشخيص خود مي تواند اقدام به درمان بيمار كند.
در كل اين مقاله در قالب Microsoft Word و مشتمل بر 26 صفحه نوشته شده و شامل بخش هاي زير است:
توضيح 5
توضيح 6
علايق و سياست ها
توضيح 7
مقايسه
بهترين انتخاب
ارزيابي اوليه
توضيحات
منافع و ملاحظات مربوط به سياست
توضيح 1
بهترين انتخاب
تعهد در قبال استفاده از ابزارالات، داروها، مواد و تجهيزات و فرضيات
توضيحات
علايق و سياست ها
توضيح 1
توضيح 2
مقايسه
بهترين انتخاب
تعهد در برابر مهارت و مراقبت
توضيحات
نظر عمومي
توضيح 1
توضيح 2
توضيح 3
علايق و سياست ها
اصول اخلاقي پزشكي
قرارداد درمان
تصميم گيري بيمار
اهميت خاص كرامت انساني
اصل آزادي براي انسان و نقش آن در مراقبت هاي پزشكي
مالكيت بر نفس خود
محدوده تصميم گيري بيمار
موارد تصميم گيري بيمار
استثنائات تصميم گيري بيمار
درمان بي ثمر
ضرورت درمان
بيماران اورژانسي
روند تشخيص
مروري بر نحوه تشخيص
كادر 2-1
روش كاري
نتيجه گيري

محصول
مسئوليت پزشك در قبال تشخيص و درمان بيماري
تاریخ ثبت
1397/4/12
تاریخ به روز رسانی
1397/4/29
قیمت
130,000 ریال
فروشنده

خرید مسئوليت پزشك در قبال تشخيص و درمان بيماري سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه